• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลังพลาธิการ

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf716 kB36 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf1059 kB34 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf1039 kB36 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf931 kB34 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf963 kB29 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf1032 kB34 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf881 kB26 Downloads
Download this file (อาคารคลังพลาธิการ.pdf)อาคารคลังพลาธิการ.pdf417 kB35 Downloads

ราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก)

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf499 kB43 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf751 kB45 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf778 kB48 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf737 kB36 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf748 kB46 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf705 kB42 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf703 kB42 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf709 kB41 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf689 kB36 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf759 kB38 Downloads
Download this file (IMG_0010.pdf)IMG_0010.pdf761 kB46 Downloads
Download this file (IMG_0011.pdf)IMG_0011.pdf646 kB41 Downloads
Download this file (IMG_0012.pdf)IMG_0012.pdf677 kB42 Downloads
Download this file (IMG_0013.pdf)IMG_0013.pdf778 kB40 Downloads
Download this file (IMG_0014.pdf)IMG_0014.pdf726 kB37 Downloads
Download this file (IMG_0015.pdf)IMG_0015.pdf631 kB47 Downloads
Download this file (IMG_0016.pdf)IMG_0016.pdf573 kB47 Downloads
Download this file (IMG_0017.pdf)IMG_0017.pdf596 kB42 Downloads
Download this file (IMG_0018.pdf)IMG_0018.pdf556 kB39 Downloads
Download this file (IMG_0019.pdf)IMG_0019.pdf808 kB39 Downloads
Download this file (IMG_0020.pdf)IMG_0020.pdf622 kB36 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB ศฝร.ภ.9

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB551 kB42 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf605 kB39 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf589 kB31 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf756 kB37 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf736 kB35 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf786 kB38 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf777 kB41 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf774 kB42 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf703 kB54 Downloads
Download this file (อาคาร CQB.pdf)อาคาร CQB.pdf434 kB32 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างสนามยิงปืน Outdoor พร้อมอาคารฝึกและอุปกรณ์

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf261 kB34 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf655 kB28 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf699 kB61 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf993 kB32 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf952 kB35 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf957 kB35 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf934 kB32 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf913 kB34 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf744 kB32 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf790 kB110 Downloads

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 9

security

recsecurity

policegood

interpolthailand

net

cyberlaw

© 2019 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000