สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 30 ต.ค. - 6 พ.ย.61

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://rcm.edupol.org   http://www.policeadmission.org

1

2

3

4