• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559

RTPlogo1

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ :
Access this URL (รับสมัคร นสต. ประจำปี 2559)รับสมัคร นสต. ประจำปี 25593747 kB118 Downloads

security

recsecurity

policegood

interpolthailand

net

cyberlaw

© 2019 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000