พิธีส่งตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2561  พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานพิธีส่งตัวนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 จำนวน 497 นาย ณ ศาลาพิธีลานฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

ครพเลยง 181020 0021

ครพเลยง 181020 0022

ครพเลยง 181020 0025

ครพเลยง 181020 0030

ครพเลยง 181020 0026

ครพเลยง 181020 0033