• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

พิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร 4 สายงาน ได้แก่ 1.หลักสูตรธุรการและกำลังพล 2.หลักสูตรป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 3. หลักสูตรการจราจร 4.หลักสูตรสืบสวน  ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9 โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นผู้กล่าวรายงาน

4 สายงาน 181030 0064

4 สายงาน 181030 0001

4 สายงาน 181030 0005

4 สายงาน 181030 0012

4 สายงาน 181030 0019

security

recsecurity

policegood

interpolthailand

net

cyberlaw

© 2019 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000