พิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร 4 สายงาน ได้แก่ 1.หลักสูตรธุรการและกำลังพล 2.หลักสูตรป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 3. หลักสูตรการจราจร 4.หลักสูตรสืบสวน  ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9 โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นผู้กล่าวรายงาน

4 สายงาน 181030 0064

4 สายงาน 181030 0001

4 สายงาน 181030 0005

4 สายงาน 181030 0012

4 สายงาน 181030 0019