การฝึกประจำสัปดาห์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานเปิดการฝึกประจำสัปดาห์ โดยมอบให้ฝ่ายปกครองและการฝึก ทำหน้าที่ฝึกข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ศาลาพิธีลานฝึก ศฝร.ภ.9

457687

457688

457692

457706

457709

457712

457714