พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการ

วันที่ 7 พ.ย.61 พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการประจำสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดสตูล

S 36847624

S 36847632

S 36847640

S 36847643