• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมจิตอาสา "ในน้ำมีปลา ในป่ามีต้นไม้้ "

วันที่ 21 ก.พ.62 ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.9 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ในน้ำมีปลา ในป่ามีต้นไม้้ " ร่วมกับเทศบาลตำบลยุโป ณ.คบองชลประทานบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.6. ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

20720

20778

© 2020 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000