foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

วันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 08.30 วงดุริยางค์ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมนำขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 2 อ.เมือง จ.ยะลา 

44587

S 10985660

S 10985661

S 10985662