foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

วันที่ 15 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ศชต.เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  โดยมีผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคชหิรัญ ศฝร.ศชต.

343936

343938

343941