foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมบริหารประจำสัปดาห์ ระดับ สว. ขึ้นไป โดยมี พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคชหิรัญ ศฝร.ศชต.

118987

118990

118992