foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธี V.S.O.C. ของนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ณ ลานฝึก ศฝร.ศชต.

S 12066868

14160

198765

S 5398549

S 5398560

S 12066874