foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศฝร.ศชต.) ร่วมกิจกรรม"ค่ายเสริมวินัย และสมรรถภาพทางกายภาพ ห้องเรียนพิเศษเตรียมสี่เหล่าทัพ" โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะครูฝึกจากกองร้อยที่ 4 ศฝร.ศชต. เป็นครูฝึกอบรม โดยมีคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

273683

273685

273686

273689

273690

273747

273750