foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง  มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๕ ณ.บริษัทรักษาความปลอดภัยทักษิณเชพตี้ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

123679

123683

123687

123688