foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

ประกาศศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม 1 ห้องเรียน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีพิเศษ