• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 9


01

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.9

© 2020 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000