• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 9

01

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล
รอง ผบช.ภ.9

03

 พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.9

   

security

recsecurity

policegood

interpolthailand

net

cyberlaw

© 2019 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000