• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ผู้บังคับบัญชา ศฝร.ภ.9

  ยศ ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 พล.ต.ต.ดษฎ Copy พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/กำกับดูแล ศฝร.ภ.9
2 S 35373112 พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9
3 02 พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9
4 03 พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.สส.จชต.
5 04 พ.ต.อ.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย รอง ผบก.ศฝร.ภ.9

security

recsecurity

policegood

interpolthailand

net

cyberlaw

© 2019 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000