ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  วันที่ 20 มิถุนายน 2561 พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. หัวหน้าคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. และคณะ เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

  119665

  119664

  119660

  119659

  119658

  119639

  119616

  119601

  119623

  119620

  119625

   

  download

  sar60

  sar

  sar2562

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 95000 โทร. 073 203 841