ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พิมพ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. หัวหน้าคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. และคณะ เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

119665

119664

119660

119659

119658

119639

119616

119601

119623

119620

119625