ประชุมพิจารณาทบทวน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของ ศฝร.ภ.9

  วันที่ 28 สิงหาคม 2561 การประชุมพิจารณาทบทวน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของ ศฝร.ภ.9 โดย มี พ.ต.อ.วัฒนา. วงศ์จันทร์. รอง รอง ผบก.ฯ เป็นประธาน

  316046

  316047

  316048

  download

  sar60

  sar

  sar2562

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 95000 โทร. 073 203 841