ติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

         วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คชหิรัญ ศฝร.ภ.9

  19536

  19537

  19538

  download

  sar60

  sar

  sar2562

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 95000 โทร. 073 203 841