ติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พิมพ์

       วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คชหิรัญ ศฝร.ภ.9

19536

19537

19538