ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง