ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกภาคบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง