ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ (เป้าปืน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง