ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง