ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ศฝร.ภ. 9 (หลังเดิม) ชั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง