ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  4  รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562