ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่างๆ จำนวน  3  รายการ โดยวิธีคัดเลือก