ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก