พิมพ์
หมวด: ประกาศ
ฮิต: 88

   ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก