ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 20 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง