พิมพ์
หมวด: ประกาศ
ฮิต: 163

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 20 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง