ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง